L-nummer - ett system för sugande malar

I den här artikeln försöker jag förklara vad L-nummer systemet är (och vad det inte är).

L-nummer vad är det?

L-nummer uppfanns 1988 av den tyska tidskriften "Das Akvarium and Terrarium Zeitung", när man insåg att det fanns mer än tre olika sorters sugmunsmalar. L står för Loricariidae, familjen som sugmunsmalar från Sydamerika är klassificerade inom.

När en fisk får ett L-nummer publicerar DATZ en artikel med en eller några bilder på malen. För att vara "samma L-nummer" ska en fisk se likadan ut och komma från samma plats. Om en fisk är från en annan plats, eller ser tillräckligt annorlunda ut, så bör den inte ses som det L-nummret.

Syftet var att ha en enkel sorts identifiering av "nya" arter som inte hade något vetenskapligt namn, eller som man inte kunde associera med ett vetenskapligt namn. Så den första heter L1, och i skrivandets stund är det nyaste L473 eller så. Vissa skriver L001 istället för L1. Det är samma sak om det är "extra nollor" eller inte. På PlanetCatfish.com används alltid tre siffror eftersom det blir fina kolumner och ser bra ut.

Är ett L-nummer samma sak som en art?

Nej. Det är ett vanligt missförstånd att varje L-nummer motsvarar precis en art. Vissa L-nummer representerar en population som är mindre än artens utbredning. T.ex. är L015 från Rio Xingu, den motsvarar helt klart den art som är beskriven som (Peckoltia vittata), men utbredningen av P. vittata är betydligt större, åtminstone hela östra halvan av Rio Amazonas, som alltså betyder ca 3000 km, och ett antal olika bifloder därtill. Flera andra L-nummer, t.ex. L140 är en variant från Rio Tapajos, som flyter mer eller mindre parallelt med Rio Xingu. De flesta vetenskapsmän skulle högst sannolikt klassificera L140 som Peckoltia vittata.

Ett annat exempel på samma art har flera L-nummer är Baryancistrus xanthellus, Golden Nugget, som har ett utbredningsområde över både Rio Xingu och Rio Iriri. Från Rio Iriri kallas den L177, medan Rio Xingu-varianten kallas L018 och L085 - L085 är en vuxen variant av L018. Dessutom finns L081 som är ytterligare en variant på Golden Nugget. Den "missade" vetenslkapsmännen som beskrev Baryancistrus xanthellus, så det är lite oklart om det L-nummret också ska anses vara B. xanthellus eller inte. Jag tror det förr eller senare blir så.

Det finns också exempel på L-nummer som blivit mer än en art. T.ex. L200 blev Hemiancistrus subviridis och Baryancisturs demantoides när desse två arter blev vetenskapligt beskrivna.

Varför har inte alla sugmunsmalar ett L-nummer?

Om en art redan har ett vetenskapligt namn så behöver den inte något L-nummer. Odlade varianter har heller inte något L-nummer, så Superröda eller albino Ancistrus har inge L-nummer. Andra exempel är Leporacanthicus heterodon som beskrevs ganska snart efter de först L-nummren utgavs. Därmed så hade den redan ett vetenskapligt, innan den hade chans att få L-nummer. Många arter är beskrivna långt innan L-nummersystemet ens var påtänkt.

Ovanliga fiskar

Ibland ges ett L-nummer till en enstaka fisk, L144 är ett exempel på en enstaka fisk som bara importerats en gång. Den enda fisken, en hane som var amelanistisk, d.v.s. saknade brun färg. Den odlades sedan med honor från samma fångstplats, och med lite korsning mellan avkommorna lyckades man åstadkomma ett antal exemplar av L144. Dessa har antinge försvunnit eller blivit korsade med "vanlig" Ancistrus, eftersom den fisk som ofta säljs som L144 numera är en annan fisk, som inte ser ut som den ursprungliga L144. Främst har den nya varianten en "renare" färg, så den är inte lika ful. Den nuvarande varianten kallas felaktigt för L144, ett bättre namn är "Citronancistrus" eller "falsk L144".

L250 är ett exempel på en mycket ovanlig variant. Den har mig veterligen bara importerats en gång till Tyskland. Gruppen blev sedan såld till någon i Japan, för en summa på några hundra tusen svenska kronor.

Falska nummer

Eftersom vissa anser att L-nummer är mer värda än fiskar utan L-nummer så är det inte helt ovanligt att fiskar ges ett "falskt" L-nummer. Ovan ses exemplet med L144, där en annan fisk säljs under ett L-nummer som inte stämmer med den ursprungliga fisken.

Leporacanthicus heterodon säljs ibland som L172b. Ingen vet riktigt varför, eftersom L172 är en svart fisk med vita prickar, L. heterodon är en brun fisk med svarta prickar. Möjligen att dom kommer från ungefär samma plats. L144b används ibland för albino Ancistrus. L600 är en annan variant på temat, som används för Pseudacanthicus leopardus.

Andra liknande system

En annan tysk tidning, "Das Akvarium" ville också dra sitt strå till stacken, och har sitt eget nummer-system LDA-nummer, eller åtminstone hade till för några år sedan.

DATZ publicerar också C-nummer för släktet Corydoras och andra närbesläktate arter. Till det kommer CW-nummer från CorydorasWorld.com, också för släktet Corydoras. Det finns även Apistogramma som har A-nummer, också från DATZ. P-nummer för rockor inom släktet Potamotrygon

Kritik

Det finns några problem med L-nummer. Ett bekymmer är, eller var i alla fall tidigare, att rättigheterna till bilderna som används för nya L-nummer tillhör DATZ. Vilket betyder att andra publikationer, inklusive websajter och böcker, inte kan använda den ursprungliga bilden. Det är inget större problem om fisken är relativt vanlig och enkel att fotografera hos någon handlare. Men vissa av de mer ovanliga arterna är ibland mycket svåra att hitta ens någon annan bild än den ursprunglia DATZ-bilden.

Ett annat problem är att vissa akvarister inte är intresserade av fiskar som inte har L-nummer. Jag tycker själv det är fånigt, men det finns definitivt ett "värde" för butikerna att en fisk kallas Lxxx, jämfört med en likadan fisk med bara ett artnamn. Detta leder till att man får "falska L-nummer". Det leder också till att fiskar som är fina men inte har L-nummer är mycket svårare att få tag på än dom borde vara.

Sedan finns det ju lite förvirring om vad som är vad, både när det gäller t.ex.flera L-nummer för samma art t.ex. L018 och L085 är samma art, bara ungdjur och vuxen form. Det finns ett antal andra med liknande "vuxen och ung fisk". I andra fall har samma nummer givits ut för två olika arter av misstag, vilket då leder till att den ena arten måste omnumreras.

Referenser

Graf över L-nummer fram till 2010 (jag behöver uppdatera).
Lista med bilder på alla L-nummer på PlanetCatfish.com
Lista med länkar till ursprungliga DATZ artiklarna som beskriver L-nummer


Articles Index

Last modified: Thu Nov 13 22:22:23 GMT 2014